Takaisin
Kuva_Cannes

Isoroba paikalla vuoden 2024 MIPIM:issä Cannesissa: Kohtaamisia alan ammattilaisten kanssa ympäri maailmaa

Isoroban väki
15.04.2024

Isoroban välittäjälähtöinen asuntokauppa ja asuntomarkkinan kansainvälinen tilanne

Vuosittain maaliskuussa Ranskan Cannesissa järjestettävä MIPIM-tapahtuma on ollut maailmanlaajuisesti merkittävin kohtaamispaikka kiinteistöalan ammattilaisille vuodesta 1990 lähtien. Tänä vuonna se oli merkittävä tapahtuma myös ensi kertaa omalla brändillä mukana paikan päällä olleelle Isoroballe, joka toimii välittäjälähtöisen asuntokaupan edistäjänä ja puolestapuhujana Suomen asuntomarkkinoilla. Pääsimme myös seuraamaan historiallista hetkeä, kun ex-pääministerimme Sanna Marin ensimmäisenä suomalaisena avasi koko tapahtuman.

Isoroba kokee tärkeänä pysyä ajan tasalla sekä Suomessa että kansainvälisesti tapahtuvista, niin kiinteistöalan ammattilaisia kuin asunnonomistajia puhuttavista asuntomarkkinan muutoksista. Osallistumisen tärkein tavoite oli teroittaa ymmärrystä siitä, miten kiinteistöala, ja asuntomarkkina sen erottamattomana osana, kehittyy ja mitä uusia mahdollisuuksia tulevaisuus tarjoaa asuntojen myymiseen, ostamiseen ja vuokraamiseen.

Erilaiset luennot, paneelikeskustelut sekä ajatusten vaihto eri puolilta maailmaa Cannesiin saapuneiden alan ammattilaisten kanssa tarjosivat arvokasta tietoa siitä, mihin asumisen trendit eri puolilla maailmaa suuntaavat ja miten se vaikuttaa asuntomarkkinoihin globaalisti ja paikallisesti. Keskeistä on ymmärtää, miten markkina liikehtii Suomen ulkopuolella, sillä kansainväliset ilmiöt rantautuvat jollain aikavälillä myös tänne ja siksi on tärkeää pystyä hahmottamaan, mitkä tekijät vaikuttavat asumiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Cannesin MIPIM-tapahtuma tarjosi arvokasta tietoa, kontakteja ja inspiraatiota Isoroba-palvelun kehittämistä varten. Tärkein yksittäinen inspiraation lähde oli ennen virallisen MIPIMin käynnistymistä etkona järjestetty Living Matters-seminaari, jossa laaja joukko asumista eri näkökulmista käsitteleviä asiantuntijoita esitti näkemyksiään asumisen haasteista ja kehitysnäkymistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että suurimmaksi asumiseen kohdistuvaksi huolenaiheeksi koettiin kaupunkikeskustojen asumiskustannusten nousu liian koviksi tavallisille ihmisille. Asumiskustannuksia hilaa ylös eniten maanarvon nousu. Toteutettuina ja suunniteltuina ratkaisuina esiteltiin mm. asuinrakennuksen alla olevan tontin hallinnointimallia, jossa asukkaatkin omistajina mukana, sekä erilaisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

Välittäjälähtöiseen asuntokauppaan erikoistuneena toimijana Isoroballa on vahva käsitys siitä, että kiinteistöalan laaja-alainen asiantuntemus on kestävän ja kehittyvän, asunnon myyjiä, ostajia ja vuokraajia palvelevan sivuston elinehto. Strateginen käyttäjä- ja sijoittajamarkkinan sekä yleisten asumisen trendien seuranta kotimaassa ja ulkomailla ovat olennainen osa yrityksemme pyrkimystä pysyä ajan tasalla ympärillämme tapahtuvasta kehityksestä ja tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua sekä tietoa asumisen saralta.