ISOROBA-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Muokattu 22.5.2024

REKISTERINPITÄJÄ

ISOROBA Oy
Y-tunnus 3433652–2
sähköposti: [email protected]
puhelinnumero: +358 40 445 3839

REKISTERIN NIMI

ISOROBA Oy:n tietorekisteri

YLEISTÄ

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka koskee yhteystietoja, markkinointi -ja asiakashallintarekisteriä, tietoturvaa, Palvelun käyttäjien oikeuksia ja evästeitä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja perusteet:

Alla on kuvattu rekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja Yritys kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

Markkinointi- ja asiakashallintarekisteri:

Henkilötietojen käyttötarkoitus Yritys käyttää rekisterin tietoja pääsääntöisesti palvelun tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tämän lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin ja palvelun kehittämisen tarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Yritys voi käsitellä Palvelun käyttäjän asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään Kuluttaja-asiakkaalta asunnon myynnin kilpailutuslomakkeen kautta. Kiinteistönvälittäjiltä Palvelun käytön yhteydessä palvelusta löytyvien lomakkeiden kautta.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille tahoille markkinointitarkoituksessa.

Tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja niiden sisältämät henkilötiedot on suojattu teknisillä ja hyvien käytänteiden mukaisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Yrityksen tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) Yrityksen rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity, joten pyynnöt pitää tulla samasta sähköpostiosoitteesta mikä on rekisteriin kirjattu.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Yritykseltä käsittelemistä henkilötiedoista.

Vastaamme pyyntöön 30 päivän kuluessa. Tietojen kysely on maksutonta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumukseen perustuva henkilötietojen käyttö liittyy suoramarkkinointiin.