ISOROBA-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Muokattu 4.6.2024

REKISTERINPITÄJÄ

ISOROBA Oy
Y-tunnus 3433652–2
sähköposti: [email protected]
puhelinnumero: +358 40 445 3839

YHTEYSTIETOJA

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä seuraavin tavoin:

sähköposti: [email protected]
puhelinnumero: +358 40 445 3839

REKISTERIN NIMI

ISOROBA Oy:n asiakkaiden ja palvelun käyttäjien henkilötietorekisteri.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Mikäli olet palvelun käyttäjä, ISOROBA Oy käsittele sinusta seuraavia tietoja:

Mikali olet kiinteistövälittäjä eli asiakkaamme tai asiakkaamme edustaja, mahdollisen asiakkaamme tai sen edustaja, yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

Mikäli vierailet verkkosivustollamme (www.isoroba.fi), käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet:

Palvelun käyttäjän tietoja käytetään pääsääntöisesti palvelun tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tämän lisäksi asiakkaan/palvelun käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin ja palvelun kehittämisen tarkoituksiin.

Mikäli olet kiinteistövälittäjä eli asiakkaamme tai asiakkaamme edustaja, mahdollisen asiakkaamme tai sen edustaja, yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi ja henkilötietojen käsittely perustuu:

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteesi tai edustamasi yrityksen ja meidän välisemme asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin. Käsittelemme henkilötietojasi myös liiketoimintamme ja palveluidemme analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Mikäli olet palvelun käyttäjä keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Henkilötiedot kerätään palvelun käyttäjiltä asunnon myynnin kilpailutuslomakkeen kautta.

Mikäli olet kiinteistönvälittäjä, keräämme henkilötietojasi tilin rekisteröinnin yhteydessä löytyvien lomakkeiden kautta. Olemme voineet saada tietosi myös edustamaltasi yrityksen internetsivuilta, edustamaltasi yritykseltä, yhteistyökumppaniltamme tai asiakkaaltamme.

Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta kolmansille tahoille. Tietoja voidaan lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

Käytämme Render.com pilvialustaa, Amazon Web Services (AWS) ja Paytrail verkkomaksupalvelua ja työkaluja, joissa tietojasi voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle sijaitseville palvelimille. Tietoja ei muuten siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietosiirrot toteutetaan Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi yritysjärjestelyjen yhteydessä liiketoimintamme tai osan siitä vastaanottavalle yritykselle.

Yhteisrekisterinpitäjät

Sosiaalisen median ohjelmat ja verkkosivut käsittelevät tietojasi yhteisrekisterinpitäjinä meidän kanssamme ja heidän tietosuojakäytännöistään voit lukea palveluiden omilta sivustoilta.

Meta Platforms Irelandin ja heidän tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. Meta Platforms Irelandin tietosuojakäytäntö koskee useimpia Metan tarjoamia palveluja ja tuotteita mukaan lukien Facebook, Messenger ja Instagram.

Lisätietoja Meta Platforms Irelandin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien oikeusperusteesta, johon Meta Platforms Irelandin nojaa, ja tavoista käyttää oikeuksiasi Meta Platforms Irelandin vastaan voit lukea Meta Platforms Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy.

Säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarkoituksenmukaista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi.

Mikäli olet palvelun käyttäjä, poistamme tiedot automaattisesti 1 kuukauden jälkeen palvelun käyttämisestä.

Mikäli olet kiinteistövälittäjä eli asiakkaamme tai asiakkaamme edustaja huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet, rahanpesulainsäädännön vaatimukset sekä lainmukaisen asiakirjojen säilyttämistä koskevan suosituksen.

Kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Mikäli olet laiminlyönyt meille kohdistuvan maksuvelvoitteen, säilytämme tietojasi siihen saakka, kunnes määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei voida enää vaatia maksettavaksi.

Tietoturva

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja niiden sisältämät henkilötiedot on suojattu teknisillä ja hyvien käytänteiden mukaisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä [email protected] henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) rekisterinpitäjän pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity, joten pyynnöt pitää tulla samasta sähköpostiosoitteesta mikä on rekisteriin kirjattu.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaisiin tietoihin henkilötietojesi käsittelystä. Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Vastaamme pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointia varten ja peruuttaa [uutiskirjeemme] tilaus. Sähköisen suoramarkkinoinnin ja [uutiskirjeen] lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä ”Peruuta tilaus”.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumukseen perustuva henkilötietojen käyttö liittyy suoramarkkinointiin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).