ISOROBA-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT & EVÄSTEET

Muokattu 16.5.2024

Nämä Käyttöehdot tulee lukea huolellisesti läpi ennen Isoroba-palvelun käyttöä.

Käyttämällä Isoroba-palvelua Kuluttaja-asiakkaana tai Kiinteistönvälittäjänä (myöhemmin yhdessä “Palvelun käyttäjä”) hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinun tulee lakata käyttämästä palvelua välittömästi.

1. Isoroba-palvelun käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Isoroba-palvelun käyttöön. Isoroba-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste muodostavat Isoroba:n ja Palvelun käyttäjän välisen sopimussuhteen ehdot.

2. ISOROBA Oy

ISOROBA Oy (3433652–2) Oy on suomalainen rekisteröitynyt yritys, jonka päätoimiala on ohjelmistosuunnittelu ja -valmistus (62010). ISOROBA Oy omistaa kaikki oikeudet Isoroba-palveluun.

3. Isoroba-palvelu

Isoroba-palvelun Palvelun käyttäjiä ovat Kuluttaja-asiakaat ja Kiinteistönvälittäjiät. Palvelu auttaa Kuluttaja-asiakasta etsimään Kiinteistönvälittäjän maksutta. Kuluttaja-asiakas jättää kohteensa tiedot lomakkeella, jolloin kohde listautuu tarjouspyynnöksi sivustolle. Palvelu toimii asiakashankinta-alustana rekisteröityneelle Kiinteistönvälittäjälle, joka pääsee seuraamaan listausta ja voi jättää välitystarjouksen Kuluttaja-asiakkaalle. Kiinteistönvälittäjän osallistuttua tarjouskilpailuun hänelle jaetaan kohteen omistajan yhteystiedot. Kilpailutus-osion lisäksi välittäjäprofiili listautuu vertailu-osioon, jota selaamalla Kuluttaja-asiakas voi löytää Kiiteistönvälittäjän myyntitilanteen lisäksi myös ostaessa tai vuokratessa kohdettaan.

4. ISOROBA Oy:n ja kiinteistönvälittäjän roolit asuntokaupassa

Isoroba-palvelu toimii asiakashankinta-alustana Kiinteistönvälittäjälle, joka kirjautuu sivustolle ja rekisteröityy palveluun Y-tunnuksen alaisen kiinteistönvälitysyrityksen nimissä. Kiinteistönvälittäjä luo profiilikortin, joka listautuu kilpailutuksen ja vertailun yhteydessä Kuluttaja-asiakkaan nähtäville. Kiinteistönvälittäjän on mahdollista olla yhteydessä Kuluttaja-asiakkaaseen tarjouspyyntöön osallistuttuaan. Myös Kuluttaja-asiakas voi olla yhteydessä välittäjään heti osallistumisen jälkeen. Lisäksi Kuluttaja-asiakas voi olla yhteydessä haluamiinsa välittäjiin sivuston vertailu-osiossa. Palvelua käyttävä Kiinteistönvälittäjä sitoutuu tekemään ariviointikäyntinsä maksutta, eikä veloita Kuluttaja-asiakkaalta mitään, ennen kuin ja jos tarjouspyyntö on katselmuksen jälkeen hyväksytty. Kiinteistönvälittäjä ei voi veloittaa Kuluttaja-asiakkaalta mitään, ellei siitä ole tehty erillistä kirjallista sopimusta.

ISOROBA OY vastaa ainoastaan sivuston ylläpidosta ja siitä, että se mahdollistaa Kuluttaja-asiakkaan ja Kiinteistönvälittäjän kohtaamisen. ISOROBA Oy ei ota minkäänalista vastuusta sivuston ulkopuolisista kohtaamisista, muista kanssakäymisistä, keskenäisiistä sopimuksista tai raha-asioista tai mistään muista Palvelun käyttäjien välisistä asioista. ISOROBA Oy ei ota vastuuta Kuluttaja-asiakkaan ja Asiakkaan keskinäisestä kanssakäymisestä ja niihin liittyvistä seikoista tai mahdollisista riitatilanteista. ISOROBA Oy ei voi taata kaikkien välittäjien toimivan samalla tavalla, joten jokaisen Palvelun käyttäjän omalla vastuulla on sopia asiat itsenäisesti ennen kuin mahdollisia kuluja voi syntyä puolin tai toisin Kuluttaja-asiakkaan tai Kiinteistönvälittäjän välillä. ISOROBA Oy takaa palvelu maksuttomuuden ainoastaan sivustolla välittäjien kilpailuttamisen ja vertailun osalta. ISOROBA Oy ei kanna minkäänlaista juridista vastuuta Palvelun käyttäjien keskenäisistä kanssakäymisistä.

5. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Palvelunkäyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Sekä Kiinteistönvälittäjän että Kuluttaja-asiakkaan on annettava oikeat ja täsmälliset tiedot Isoroba-palvelua käyttäessään.

6. Isoroba-palveluun annettavat henkilötiedot

Kiinteistönvälittäjän ja Kuluttaja-asiakkaan yhdistämiseksi, kaikki antava yksilöidyt ja määritetyt henkilötiedot Isoroba-palvelulle. Tietoja ovat henkilö- ja yhteystiedot sekä kaikki muut palvelun alaisuudessa olevat tiedot, kuten lomakkeissa ja profiilin luonnin yhteydessä annetut tiedot (kaikki edellä mainittu myöhemmin myös ”Tiedot”). Lisätietoja siitä, miten Isoroba kerää ja käsittelee antamiasi Tietoja, löydät tietosuojaselosteestamme, jonka voit lukea sivultamme www.isoroba.fi/tietosuoja. Isoroba kerää ja käsittelee yksinomaan Tietoja, jotka ovat sivuston kehittämisen kannalta tärkeitä sekä Kiinteistönvälittäjän ja Kuluttaja-asiakkaan yhdistämiseen tarpeellisia.

7. Henkilötietojen käsittely

Isoroba on keräämiensä Tietojen rekisterinpitäjä. Isoroba käsittelee Tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Tietosuojalain mukaan. Isoroba:n Tietosuojaselosteessa on kuvattu henkilötietojen käsittely sekä se, kuinka kauan Isoroba käsittelee antamiasia Tietoja ja kuinka voit tarkastaa antamiasi Tiedot. Tiedoista, jotka Palvelun käyttäjä on antanut sivustolle, muodostuu uusi henkilötietorekisteri, jonka rekisterinpitäjä on Isoroba-palvelu.

8. ISOROBA Oy:n vastuu

Isoroba vastaa siitä, että se käsittelee Tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Tietosuojalain mukaan. Isoroba ei vastaa:

Isorobaa ei takaa, että www-sivut toimivat katkeamattomasti tai virheettömästi.

9. Isoroba:n oikeus tehdä muutoksia

Isoroba:lla on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä, saatavuutta, ulkoasua sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia tai lakkauttaa koko palvelu. Isoroba:lla on oikeus myös korvauksetta keskeyttää palvelun tarjoaminen päivitys– ja huoltotoimenpiteiden ajaksi tai muiden yllättävien, nimeämättömien seikkojen vaatiessa.

10. Immateriaalioikeudet

ISOROBA Oy omistaa kaikki immateriaalioikeudet Isoroba-palvelun osalta. Ulkoasun tai sisällön julkaiseminen, siirtäminen, jäljentäminen, muu kopioiminen tai muuttaminen ilman oikeuksienomistajan ISOROBA Oy:n etukäteistä ja kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta yksityishenkilön omien Tietojensa säilyttämistä tietokoneella tai muulla tavoin yksityiskäyttöön.

11. Evästeet

Isoroba-palvelun sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden käytön myötä Isoroba voi kehittää selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. ISOROBA Oy rekisterinpitäjänä kerää evästeiden avulla anonymisoituna muun muassa käyttäjän IP-osoitteen, vieraillut sivut, käynnin ajankohdan, klikkaukset sekä varmistaa, että ne vastaavat aiempaa paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla sivusto eli verkkopalvelun on mahdollista muistaa käytetyn selaintyypin (esim. Firefox, Chrome), verkko-osoitteen, josta Kiinteistönvälittäjä tai Kuluttaja-asiakas on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on saapunut verkkosivulle. Evästeiden käytöllä verkkosivuilla ei ole vaikutusta tietoturva-asioihin.

Palvelun käyttäjän selain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta Palvelun käyttäjän on mahdollista muuttaa selaimen asetuksia tai sallia vain välttämättömät evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelun ominaisuuksien toimivuudelle, eikä ISOROBA Oy takaa Isoroba-palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuutta ole valittu käytettäväksi.

Palvelu sisältää kolmansien osapuolien yhteisöliitännäisiä ja teknisiä työkaluja. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä ISOROBA Oy vastaa näiden toimijoiden tietojen keräämisestä tai käsittelystä, mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

12. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Isoroba-palvelua koskevat riitaisuudet ja mahdolliset kiistanalaiset tilanteen käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa riitaisuus käsiteltäväksi sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee. Mikäli Asiakkaalla tai Kuluttaja-asiakkaalla ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ja muut kiistanalaiset asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluumme ja ehtoihimme sovelletaan Suomen lakia.